Kvalificerad ekonomikonsult
Behöver ert företag kompetent hjälp till er ekonomiavdelning? I så fall finns en riktig ekonomiexpert att anlita för olika konsultuppdrag. Barbro Ringh har lång erfarenhet av att bistå olika företag kring kvalificerad hjälp i olika finans- och ekonomiärenden, allt från ledning inklusive bokslut och controlling till kravställning och implementering av affärssystem.
Barbro är utbildad civilekonom och startade sitt egna företag Barico Skills AB 2007. Innan dess hade hon arbetat i ledande ekonomipositioner, både som projektanställd och fast anställd, men kände att det vore friare och mer stimulerande att arbeta i egen regi. Sedan starten har hon haft fullt upp med inkommande uppdrag. Idag tar hon hjälp från olika bemanningsföretag med inriktning på kvalificerade ekonomiuppdrag, men framöver hoppas hon kunna bygga egna långsiktiga relationer direkt med kunderna.
–De som kontaktar mig direkt får ofta ett bättre avtal och det blir lättare att administrera, säger Barbro.

Så varför ska man anlita Barico Skills AB när det uppstår ett skriande behov av en kvalificerad ekonom i det egna företaget? Svaret är lika enkelt som självklart. Eftersom Barbro har en lång erfarenhet från att jobba som ekonomikonsult och har arbetat inom ett flertal olika branscher, som detaljhandel, bilförsäljning och reklam. Det finns således gott om erfarenheter att dra nytta av.
– Jag tycker om omväxling och att få komma till olika arbetsplatser. Man lär sig alltid nya saker som man har nytta av i ett senare skede, berättar Barbro.
Erfarenheten gör att hon också har lätt för att sätta sig in i nya organisationer och arbetssätt, med andra ord blir startsträckan kort. Barbro blir således till en värdefull resurs redan från första dagen.

Eftersom Barbro har ett stort nätverk finns även möjlighet att anlita flera personer. Uppdragens längd har hittills varierat mellan allt från 4-18 månader. Fast Barbro är flexibel, företaget kan till exempel anlita hennes expertis för en viss period och sedan förlänga uppdraget om det finns sådana önskemål. Om det är rätt typ av uppdrag kan hon även tänka sig att arbeta i andra delar av Sverige än i Stockholm, där hon verkat fram till idag. Och hon är just i denna stund i färd med att marknadsföra sitt företag ytterligare för att få in fler spännande uppdrag.
– Jag överväger att sätta ihop en folder som jag kan skicka ut till företag där jag berättar hur jag kan hjälpa dem. Just nu pågår även uppbyggnaden av en egen hemsida, avslutar Barbro.

Barico Skills AB

Bransch:
Ekonomi

Telefon: 070 – 520 88 33


Email:
barbro.ringh@baricoskills.se

Adress:
Barico Skills AB
Gotlandsgatan 80
11638 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN